Velkommen til Distribusjonsklubben i Aftenposten Distribusjon A/S

Skip Navigation Links
Permisjoner

Denne siden inneholder informasjon om permisjoner

<asp:Image ID="imgMnoLogoLeft" runat="server" ImageUrl="~/bilder/MNO_LogoTansparent.png" Height="75px" />

Permisjoner

1. Beslutningsmyndighet

Se de bestemmelser som gjelder for distribusjonsapparatet.

1.1  Permisjon inntil en dag

Innvilges av den ansattes nærmeste overordnede.

1.2  Permisjon mer enn en dag

Innvilges av seksjonssjef etter innstilling fra den ansattes nærmeste overordnede.

Ved permisjon under verneplikt, se egne bestemmelser under pkt. 6.