Velkommen til Distribusjonsklubben i Aftenposten Distribusjon A/S

Skip Navigation Links
Frank JohansenRolle: Leder
Epost: frank.johansen@aftenposten.noTelefon mobil:
Er født 9. september 1956 og har bakgrunn fra forsvaret før han ble ansatt i Aftenposten i 1986. Han er fulltids ansatt som klubbleder og har permisjon fra jobben som avisbud morgen i Region Nord og distribusjonsleder aften i Region Syd Øvrige verv han har er representant i Aftenposten A/S styre, styremedlem i Oslo Transportarbeiderforening, leder bransjerådet for avisbud i NTF, varamedlem i styre i Schibsted ASA. I klubbsammenheng er Frank opptatt av lik lønn for likt arbeide og at ansatte i Aftenposten Distribusjon A/S skal ha de samme rettigheter som øvrige ansatte i Aftenposten A/S. På fritiden er Frank støttekontakt for en psykisk utviklings utviklingshemmet mann på 50 år og hvis han har fritid til overs er han en aktiv laksefisker.
Ole-Sivert PrytzRolle: Nestleder
Epost: ole.s.prytz@aftenposten.noTelefon mobil:
Er født 21.juli 1959 og har vært ansatt i Aftenposten siden 1974. Organisert har han vært siden 1980. For tiden jobber Ole-Sivert som DK på natt, samt er hovedverneombud. Ved siden av jobben er Ole-Sivert medlem av AMU i ADI, medlem av bransjerådet i NTF og medlem av styret i Oslo Transportarbeiderforening. Ole-Sivert er opptatt av ansattes vilkår og det å få folk engasjert i sin egen arbeidsplass og jobbsituasjon. Samtidig er han opptatt av at lover og rettigheter blir fulgt opp. Når Ole-Sivert ikke er på jobb interesserer han seg for data, båtliv og hytteliv.
Asle Jørgen FiringRolle: Kasserer
Epost: afiring@online.noTelefon mobil:
Ansatt siden 1983(1975). Jobber nå som avisbud i Region Nord og Vest. Når han ikke jobber i Aftenposten jobber han som "entreprenør".
Jon WiigRolle: Styremedlem
Epost: jwii@online.noTelefon mobil:
Er født 8.april 1956 og jobber for tiden som sjåførbud morgen og aften, samt har en fast morgenrute i tillegg. Jon har vært ansatt i Aftenposten siden 1972 og organisert siden 1980.